Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Píšťala
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
7.11.2021

Píšťala je přírodní památka ev. č. 1091, která se nachází v okrese Jeseník jihozápadně od obce Černá Voda. Správa AOPK Olomouc.

Důvodem ochrany jsou vrcholové granodioritové skály se skalními mísami.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%AD%C5%A1%C5%A5ala_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Pp Píšťala (2)

https://cs.wikipedia.org