Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Landek
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
21.11.2021

Landek je zalesnený pretiahnutý kopec, ležiaci v sliezskej časti štatutárneho mesta Ostravy v katastrálnom území Koblov a Petřkovice nad sútokom Odry a Ostravice. Jedná sa o európsky i svetovo známu lokalitu predovšetkým z hľadiska geológie, archeológie, histórie, prírodovedy a baníctva. Jej význam je porovnávaný so známejšími kopcami (napr. s Řípom, Blaníkom, Orebom alebo Táborom).

Jedná sa o najvýchodnejšej miesto Českého masívu, podľa ktorého dostal aj svoj názov - Landek je počeštený nemecký výraz Land-Ecke (kút zeme). Severné úbočie kopca sa mierne zvažuje do okolitej krajiny, ale južný a juhovýchodný svah prudko spadá do údolia Odry. Práve tu sa vplyvom erózie odhalil unikátny geologický profil s karbónskymi vrstvami a vystupujúcimi uhoľnými slojmi.

Výška kopca je síce púhych 280 m n.m., ale aj tak je z diaľky dobre viditeľný. Jeho rozloha je 85,53 hektárov.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Landek_(n%C3%A1rodn%C3%A1_pr%C3%ADrodn%C3%A1_pamiatka)

Uhelná sloj

https://cs.wikipedia.org