Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Lochkovský profil
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.11.2021

Národná prírodná pamiatka Lochkovský profil sa nachádza v katastri Lochkov a Radotín. Zaberá ľavý svah údolia nad Radotínským potokom a pravý svah Lochkovského potoka. Nachádza sa tesne na sever od Radotínskej cementárne.

Dôvodom vyhlásenia prírodnej pamiatky boli medzinárodne významné paleontologické nálezisko a geologické profil devónskych usadených hornín (hranica medzi chotečským a srbským súvrstvím).

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Lochkovsk%C3%BD_profil

Lochkovsky profil

https://cs.wikipedia.org