Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vápenný vrch
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
15.12.2021

Vápenný vrch (423,5 m n. m.) je vrchol Raspenavské pahorkatiny, podcelku Frýdlantské pahorkatiny ve Frýdlantském výběžku na severu České republiky. Nachází se jižně od města Raspenava ve vzdálenosti jednoho kilometru.

Vrch je tvořen rulou a chlorit-muskovitickým svorem. Během starších čtvrtohor jej ve dvou obdobích zasáhl pevninský ledovec. Současně je vrch významnou mineralogickou lokalitou. V několika kamenolomech se zde těžil vápenec a dolomit, ale tyto lomy jsou již – kromě Wildnerova – opuštěny. Ve Wildnerově lomu se nachází malá Hliněná jeskyně, která byla objevena až roku 1990.

Vápenný vrch je zalesněn smrkovými a bukovými porosty.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penn%C3%BD_vrch_(Fr%C3%BDdlantsk%C3%A1_pahorkatina)

Raspenava, Vápenný vrch od Luisina slunečního kříže (1)

https://cs.wikipedia.org