Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Hadí kopec
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
18.12.2021

Hadí kopec je vrchol (378 m n. m.) a přírodní památka ev. č. 2189 jižně od obce Krásný Les ve Frýdlantském výběžku na území přírodního parku Peklo v okrese Liberec. Oblast spravuje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Důvodem ochrany je ochrana geomorfologicky výrazného masivu čedičového tělesa rozděleného tokem Lomnice s ukázkami sloupcové odlučnosti, ochrana fragmentů lesního porostu charakteru submontánního listnatého háje s lokálně vzácnými teplomilnými bylinnými prvky a ochrana vegetace. Říčka Lomnice vytváří zčásti na území přírodní památky, větším dílem pak v jeho těsném sousedství meandry a malé tůně - slepá ramena. Přírodní památka leží na svahu stejnojmenný vrch o nadmořské výšce 378 metrů (někdy uváděno 379 m) geomorfologicky spadajícího do celku Frýdlantská pahorkatina a okrsku Raspenavská pahorkatina. Samotný vrchol se nachází již mimo území přírodní památky.

Území přírodní památky je nejlépe přístupné od jihu od Raspenavy luční cestou ze Slunečné ulice nebo úbočím vrchu Chlum kolem památného Čapkova dubu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Had%C3%AD_kopec

PP Hadí kopec (8)

https://cs.wikipedia.org