Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Železná hůrka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
22.12.2021

Železná hůrka (něm. Eisenbühl) je národní přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 1961 za účelem ochrany zbytku čtvrtohorní sopky, jedné z nejmladších sopek na území České republiky. Chráněné území o rozloze 3,5 ha se nachází v nadmořské výšce 519 metrů v Přírodním parku Český les, na katastru Mýtiny v okrese Cheb v Karlovarském kraji.

Název Železná hůrka je pravděpodobně odvozen od nálezů čistého železa, které vzniklo při průchodu magmatu uhelnými slojemi.

Místo objevil v roce 1823 německý básník J. W. Goethe. Už v roce 1928 doporučil slavný německý vulkanolog a paleontolog Hans Gottfried Reck urychlenou ochranu, aby nedocházelo k těžbě sopečného materiálu pro místní potřebu. Těžba však pokračovala a teprve po geologickém průzkumu v roce 1957 byl formulován návrh na ochranu. Jde o nejmladší známou sopku v ČR (spolu s Komorní hůrkou) se stářím zhruba 519 (jinde uváděno 430) tisíc let. Podle nejnovějších zkoumání by měla být Železná hůrka stará 150 až 400 tisíc let.

Přesnější určení stáří sopky, i při využití moderních metod, je ztíženo tím, že nelze získat nekontaminovaný vzorek sopečného materiálu k určení stáří. Při sopečných erupcích totiž magma a horké páry napřed rozdrtily a pak přibraly úlomky podložních hornin, případně je v sobě rozpustily. Podložní horniny jsou mnohem starší, konkrétně se jedná krystalinické horniny staré přibližně 350 miliónů let, a tak i jejich malé množství v analyzovaném sopečném materiálu ovlivňuje výsledky měření.

Podíl na geologické stavbě měly nejméně dva sopečné výbuchy. Přibližně 15 m mocné polohy pyroklastických hornin vytvořila erupce strombolského typu, na kterých leží později vyvržené tufy erupcí havajského typu. V tufech se nacházejí poměrně velké sopečné pumy.

Koncem 20. století byla v terénu u Mýtiny, necelé dva kilometry od Železné hůrky, nalezena trychtýřovitá propadlina, která naznačovala, že se může jednat o maarový kráter. Že se jedná o pozůstatek sopky, prokázal jak geofyzikální průzkum prováděný v letech 2006 až 2008, tak i vrtná jádra z vrtu (vrtný průzkum v roce 2007). Maar u Mýtiny je tak zatím jediným kvartérním maarem ve Střední Evropě, nacházejícím se východně od klasické maarové oblasti Eifel v Německu a severně od Alp.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_h%C5%AFrka

Železná hůrka červenec 2015 (3)

https://cs.wikipedia.org