Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Státní lom
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
30.12.2021

Státní lom byla národní přírodní památka ev. č. 684 na úpatí vrchu Velký Kosíř poblíž obce Čelechovice na Hané v okrese Prostějov. Oblast spravovala AOPK ČR, správa CHKO Litovelské Pomoraví. Důvodem ochrany bylo významné paleontologické naleziště pozůstatků prvohorní mořské fauny v souvrství devonských vápenců a skalní ekosystémy skal a drolin. Nejsevernější výskyt na Moravě zde má silně ohrožená růže bedrníkolistá.

Chráněné území bylo dne 5. dubna 2017 zrušeno a nahrazeno národní přírodní památkou Kosířské lomy.

Geomorfologie a geologie

Území náleží jak k pásmu Velkého Kosíře patřícího k Bouzovské vrchovině, tak k Hornomoravskému úvalu. Podloží tvoří devonské vápence vystupující z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Na severozápadě převládají kulmské břidlice, droby a slepence.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_lom

Národní přírodní památka Státní lom, Čelechovice na Hané, okres Prostějov (03)

https://cs.wikipedia.org