Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Růžičkův lom
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
7.1.2022

Růžičkův lom byla národní přírodní památka ev. č. 685 na úpatí vrchu Velký Kosíř poblíž obce Čelechovice na Hané v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Oblast spravovala AOPK ČR – regionální pracoviště Olomoucko. Důvodem ochrany bylo významné paleontologické naleziště pozůstatků prvohorní mořské fauny v souvrství devonských vápenců a skalní ekosystémy skal a drolin. Nejsevernější výskyt na Moravě zde má silně ohrožená růže bedrníkolistá.

Území náleží jak k pásmu Velkého Kosíře patřícího k Bouzovské vrchovině, tak k Hornomoravskému úvalu. Podloží tvoří devonské vápence vystupující z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Na severozápadě převládají kulmské břidlice, droby a slepence. V lokalitě působil v 19. století i slavný francouzský inženýr a paleontolog Joachim Barrande.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dk%C5%AFv_lom

Národní přírodní památka Růžičkův lom, Čelechovice na Hané, okres Prostějov (06)

https://cs.wikipedia.org