Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Přibyslav
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
14.1.2022

Přibyslav a přilehlý region se již ve 13. století stala po Jihlavě druhým nejdůležitějším nalezištěm stříbra v českých zemích. Nejprve se však zřejmě jednalo o osadu kolem tehdejšího přibyslavského hradu a sídlo městského typu vzniklo zřejmě až v poslední třetině 13. století. Po smrti Smila z Lichtenburka získal Přibyslav jeho bratr Častolov, poté jeho syn Jindřich z Přibyslavi a na přelomu 13. a 14. století Jindřichův syn Hynek z Přibyslavi.

Původně hornické město se však mění s tím, jak byla naleziště postupně vytěžena a horníci odchází na Kutnohorsko. Obyvatelé se přeorientovávají na zemědělství a řemesla. Ke konci 14. století se vlády na panství ujal Čeněk z Ronova, který později proslul loupežnými přepadeními sousedních měst.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ibyslav

Nejstarší známé vyobrazení města Přibyslavy z r.1824 barevné

https://cs.wikipedia.org