Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Hutě (Černýšovice)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
21.1.2022

Hutě (německy Eisenhammer) je malá vesnice, část obce Černýšovice v okrese Tábor. Nachází se asi 2 km na jihozápad od Černýšovic. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1790.

Mineralogická lokalita

Zhruba 200 metrů severovýchodně od okraje Hutí se zvedá vrch Kameník (420 m n. m.), na jehož vrcholu se nacházejí dva malé lomy. Ve větším, západněji položeném zaniklém lomu, byla v 90. letech 20. století objevena křemenná žíla. Tato žíla o mocnosti až 2,2 metrů obsahuje dutiny, vyplněné jílovito-hlinitým materiálem, v němž se vyskytují krystaly křemene. Tyto krystaly (oboustranně ukončené nebo srůsty či prorostlice) jsou až 10 cm velké, krystaly na stěnách dutin dosahovaly velikosti až 20 centimetrů. Krystaly křemene z této lokality jsou zbarveny oxidy a hydroxidy železa.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hut%C4%9B_(%C4%8Cern%C3%BD%C5%A1ovice)

Hutě u Bechyně, vrch Kameník (4)

https://cs.wikipedia.org