Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kostel svatého Mikuláše (Třídomí)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.1.2022

Kostel svatého Mikuláše (známý jako Kostel svatého Mikuláše pod Krudumem či Kostel svatého Mikuláše u Hruškové) je bývalý kostel v okrese Sokolov. Jeho ruiny se nacházejí ve Slavkovském lese na návrší nevysokého skalního výchozu uprostřed lesa na úpatí hory Krudum v katastrálním území Třídomí.

Z polohy kostela usuzovali badatelé již v minulosti, že stavba kostela souvisela s důlní činností pod Krudumem. V průběhu let 2004 až 2005 byly v okolí kostela odkryty pozůstatky hornické činnosti, ústí staré štoly, propady starých důlních děl a důlní odvaly. Předmět hornické činnosti však nebyl zjištěn. K částečnému vyjasnění tohoto problému přispěl souběžně prováděný geologický výzkum. Okolí kostela nelze s největší pravděpodobností spojovat s rozvojem těžby cínové rudy, k níž došlo v sousedním Horním Slavkově a Krásně. Byl sice prokázán poměrně hojný výskyt cínonosných greisenů v blízkém okolí, zcela jistě však zdroje cínu v okolí nebyly velké a vzorky z vybraných lokalit, analyzované v polovině 20. století obsahovaly pouhých 0,01 % cínu.

V křemenných žilách se v okolí kostela vyskytuje hojně železná ruda hematit. Na základě rešerše, terénních nálezů i výsledků chemických analýz je prakticky jisté, že v okolí kostela se těžila železná ruda.

Již před začátkem výzkumu bylo známo, že se u kostela na řadě míst vyskytují odrůdy křemene charakteru drahých kamenů. Nálezy ametystu a jaspisu vedly již v minulosti k hypotéze o založení kostela při nalezištích drahých kamenů. Tento předpoklad se na základě závěrů z geologického průzkumu jeví jako vysoce pravděpodobný. Dokazuje to i skutečnost, že v raném 13. století byly drahé kameny natolik lukrativním artiklem, že mohly přispět k výstavbě kostela.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(T%C5%99%C3%ADdom%C3%AD)

Svatý Mikuláš pod Krudumem (1)

https://cs.wikipedia.org