Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Rozštípená skála
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
24.3.2022

Předmětem ochrany je význačný skalní útvar tvořený rulovou skalní stěnou. Skalní stěna je ve spodní části rozštípnuta zvětralou puklinou o délce 10 m a šířce cca 2 m. Podle tohoto rozštípnutí dostal skalní útvar svůj název.

Pod skalou protéká řeka Sázava a na louce pod skalou se nalézá zajímavé dílo zdejšího sochaře Michala Olšiaka - kamenná "Hlava Mamuta". Socha měří asi 2,5 metru na výšku a představuje hlavu obřího pleistocénního chobotnatce, jakoby vyrůstající ze skály...

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Roz%C5%A1t%C3%ADpen%C3%A1_sk%C3%A1la

PP Rozštípená skála2

https://cs.wikipedia.org