Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vávrova skála
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
31.3.2022

Vávrova skála je přírodní památka o rozloze 0,0673 ha s geomorfologicky významným skalním útvarem, též s pomístním jménem Vávrovka a vrcholem přibližně 750,5 m n. m. Nachází se na katastrálním území Pohledec, části Nového Města na Moravě, v okrese Žďár nad Sázavou náležejícím do Kraje Vysočina v České republice.

Skalní útvar o rozměru přibližně 18 x 15,5 m a s výškou 10,5 m situován dle vrstevnice v poloze 740 m n. m., vypreparovaný působením mrazu a vody v období starších čtvrtohor, méně odolné horniny sneseny vodou a větrem. Jihovýchodně od izolované skály bývalý rozměrově malý kamenolom pokryt porostem, v něm odtěženy v minulých letech dva skalní bloky obdobné Vávrovce.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1vrova_sk%C3%A1la_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Přírodní památka Na skále, CZ170930-020

https://cs.wikipedia.org