Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Myšenecká slunce
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
7.4.2022

Přírodní památka Myšenecká slunce je geologická lokalita, na které se vyskytují turmalínové shluky v pegmatitovém tělese pronikající křemenným syenitem. Nachází se ve vsi Myšenec (část města Protivín v okresu Písek).

Chráněny jsou paprsčité turmalínové shluky tvořené dlouhými stébelnatými krystaly skorylu, které vznikly vyloučením z tuhnoucího žulového magmatu. Turmalínové shluky se hojně vyskytují na balvanech a skalách v zahradách mnoha myšeneckých stavení, ale i v jejich kamenném zdivu.

Na místě přírodní památky jsou tři velké shluky skorylu, kdy jeden je dlouhý přibližně 80 cm a je protáhlý převážně vertikálním směrem. Další dva se nacházejí přibližně půl metru až metr nalevo od něj. Tyto dva shluky jsou menší a jsou v podstatě vedle sebe. Všechny tři shluky jsou vzájemně rovnoběžné. Samotná tělesa jsou tvořena sloupkovitými krystaly skorylu, které dosahují velikosti řádově několika centimetrů. Detailní pohled na pravý delší shluk. Mobil slouží jako měřítko velikosti.

Skoryly se nacházejí v křemenném syenitu, kde se dá rozpoznat jak čistý bílý křemen, tak i místy jeho odrůda v podobě růženínu, který ale není úplně zbarvený, ale spíše má nádechy do růžova. V horní části je i větší těleso živců, které je se skorylem v kontaktu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1eneck%C3%A1_slunce

Myšenecká slunce in 2010 (1)

https://cs.wikipedia.org