Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Nerestský lom
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
15.4.2022

Přírodní památka Nerestský lom se nachází na území okresu Písek necelý kilometr směrem na jihovýchod od obce Horosedly. Jedná se o dva opuštěné lomy na krystalický vápenec.

Předmětem ochrany jsou geologická naleziště krystalického vápence s granodioritovými porfyry a amfibolity. Dále pak zachovalé menší krasové prostory, či jejich pozůstatky, které byly odkryty během těžby v oblasti, kde výskyt krasových jevů nebyl dříve předpokládán. Tyto krasové lokality jsou veliké několik metrů, ale jsou chudé na krasovou výzdobu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nerestsk%C3%BD_lom

Nerestský lom

https://cs.wikipedia.org