Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Mužský
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
4.5.2022

Mužský (463 m n. m.) je vrch, nejvyšší bod okresu Mladá Boleslav ve Středočeském kraji. Vrch je součástí přírodní rezervace Příhrazské skály a Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Leží přibližně 5 kilometrů východně od Mnichova Hradiště.

Je to kuželovitý neovulkanický suk hřbetovitě protažený ve směru SSZ–JJV, vzniklý vypreparováním menšího tělesa olivinického bazaltu (výplně sopouchu) z coniackých slínovců, vytvářejících mírnější úpatní svahy (místy s neovulkanitovou sutí). Vrch je převážně nezalesněný, příkré svahy vrchu jsou porostlé travinnými porosty s keři a porušeny opuštěnými kamenolomy, které snížily původní vrchol. Mužský je řazen mezi geologické lokality národního významu.

Mužský představuje selektivní erozí obnažený vrchol pňové žíly čediče ve tvary kupy. Tato kupa leží na plošině z křídového pískovce, mírně ukloněné k jihovýchodu. Dnešní Mužský je pozůstatek opravdové třetihorní (neogenní) sopky, která produkovala freatomagmatické erupce.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BEsk%C3%BD_(Ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1_pahorkatina)

Vrch Mužský v zimě

https://cs.wikipedia.org