Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Lochkovský profil
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
11.5.2022

Národní přírodní památka Lochkovský profil se nachází v katastru Lochkova a Radotína. Zaujímá levý svah údolí nad Radotínským potokem a pravý svah Lochkovského potoka. Nachází se těsně na sever od radotínské cementárny.

Důvodem vyhlášení přírodní památky byly mezinárodně významná paleontologická naleziště a geologické profily z doby devonu (hranicí mezi chotečským a srbským souvrstvím). V její lokalitě jsou zachovány společenství skalní stepi. Přírodní památka je také významným krajinotvorným prvkem.

Území bylo významným paleontologickým nalezištěm Joachima Barranda.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lochkovsk%C3%BD_profil

NPP Lochkovský profil - stráň nad ul. Na Cikánce, proti lomu Hvížďalka (6)

https://cs.wikipedia.org