Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Opukový lom u Přední Kopaniny
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
18.5.2022

Přírodní památka Opukový lom u Přední Kopaniny je významnou geologickou lokalitou. Nachází se zde stratotyp bělohorského souvrství. Je zde odkrytý profil hranice cenomanu s turonem. Zlatá opuka z tohoto lomu je používaná už od středověku a kámen je v posledních sto letech užíván zejména při rekonstrukci pražských památek.

V lomu byly těženy křídové sedimenty. Jedná se o jemnozrnné, šedé až žlutavé opuky bělohorského souvrství (spodní turon), kterým se také říká zlatá opuka. Petrograficky se jedná o písčito vápnité prachovce až jílovité vápence. Velký podíl v nich mají i jehlice houbovců, takže se jedná o spongilit. Sedimenatace probíhala v relativně klidném prostředí. To nastalo po prohloubení moře ve spodním turonu. Najdeme zde také pyritové konkrece někdy zvětrané na limonit. V lomu je odkrytý sled cca 12 m, samotná Zlatá opuka - tedy nejkvalitnější materiál - je 80 - 120 cm mocná a nachází se na bázi zpřístupněného sledu vrstev. Podloží opuk je tvořeno měkkými vápnitými slínovci a jílovci. Tato vrstva ukazuje na eustatický zdvih hladiny na hranici cenomanu a turonu. Nachází se zde uznávaný stratotyp bělohorského souvrství.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Opukov%C3%BD_lom_u_P%C5%99edn%C3%AD_Kopaniny

Zlatá opuka

https://cs.wikipedia.org