Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pražský zlom
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
1.6.2022

Pražský zlom je název přírodní památky, která se nachází v katastru Hloubětín v městské části Praha. PP byla vyhlášena pro ochranu jediného odkryvu Pražského zlomu, významné poruchy zemské kůry. Zachovaly se zde ordovické křemence a břidlice.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_zlom

Hloubětín zlom 3

https://cs.wikipedia.org