Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Velká skála
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.6.2022

Velká skála je skalní útvar v Praze-Troji. Důvodem ochrany je buližníkový skalní suk – význačný geologický a krajinný objekt. Skalní útvar se nachází na stejnojmenném 314 m vysokém vrcholu, který se geomorfologicky řadí do celku Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule a okrsku Zdibská tabule.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_sk%C3%A1la_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka,_Praha)

Velká skála

https://cs.wikipedia.org