Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Tůně u Hajské
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
17.6.2022

Tůně u Hajské je přírodní památka v okrese Strakonice několik set metrů severně až severozápadně od vesnice Hajská, která je chráněná z důvodu tůní v nivě řeky Otavy, kde se vyskytuje stanoviště ohrožené rostliny žebratky bahenní (Hottonia palustris) a řady obojživelníků, kteří se zde rozmnožují. Tůně vznikly jako výsledek lidské těžby v dřívější době, kdy zde probíhalo rýžování zlata ve štěrkopískách usazených vlivem toku řeky Otavy.

Oblast byla již ve středověku centrem těžby zlata a později k těžbě štěrkopísku, kdy došlo k masivní těžbě a hloubení malých děr a vysypávání horniny do menších kopců. Pozdějším zatopením tak vzniklo množství tůní a vyvýšených oblastí. Po ukončení těžby začaly sejpy zarůstat keři a nízkou vegetací s převahou vřesů, čímž došlo ke vzniku chudých pastvin. Následovaly náletové dřeviny jako vrby jívy, vrby křehké a břízy bělokoré a k osidlování oblasti množstvím živočišných druhů.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%AFn%C4%9B_u_Hajsk%C3%A9

Natural monument Tůně u Hájské in spring 2012 (14)

https://cs.wikipedia.org