Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Stříbrná Huť
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
8.7.2022

Stříbrná Huť je přírodní památka v okrese Tábor o rozloze 0,4 ha. Nachází se v Táborské pahorkatině, nad nivou Chotovinského potoka, mezi Táborem a Chýnovem a byla vyhlášena již 31. 7. 1946.

Přírodní památka Stříbrná huť byla vyhlášena Ministerstvem školství a osvěty již 31. července 1946. Rybníček u bývalé hornické osady Stříbrné Hutě německy (Silberberg), kde se ze stříbrných rud získávalo amalgamací stříbro, vznikl pravděpodobně uměle při výstavbě mlýnského náhonu, jehož zbytky jsou stále na místě k vidění.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbrn%C3%A1_Hu%C5%A5

Calla palustris in natural monument Stribrna Hut in summer 2011 (11)

https://cs.wikipedia.org