Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Mravenčák
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
23.7.2022

Mravenčák je neovulkanický vrch a přírodní památka v severní části Doupovských hor. Kopec se nachází na severním okraji Doupovských hor. Vznikl ve třetihorách průnikem magmatu skrz horniny krystalinika zastoupené ortorulami a migmatity. Samotné těleso vrchu je tvořené leucitickým tefritem. Horniny vystupují na povrch na jihozápadním úbočí v podobě tři až šest metrů vysoké skalní stěny, ve které se střídají polohy pevného tefritu s polohami tufů. Skalní výchoz bývá nazýván jako Jakubova skála nebo Čertův zub. Na jeho úpatí se hromadí zvětraliny, na které níže ve svahu navazují sutě pokryté tenkou a skeletovitou vrstvou půdy.

Kuželovitý suk s nadmořskou výškou 531 metrů geomorfologicky spadá do celku Doupovské hory, okrsku Jehličenská vrchovina a podokrsku Martinovská hornatina.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mraven%C4%8D%C3%A1k

PP Mravenčák

https://cs.wikipedia.org