Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Střezovská rokle
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
18.8.2022

Střezovská rokle je přírodní památka východně od obce Březno a severně od Střezova v okrese Chomutov. Důvodem ochrany geologické lokality je strž vytvořená erozivní činnosti vody v píscích, jílech a tufech, ve které roste řada chráněných druhů rostlin.

Geologické podloží Střezovské rokle tvoří převážně oligocénní až miocénní sedimentární horniny (písky, štěrky a jíly) severočeské hnědouhelné pánve. V jižní polovině rokle usazeniny přechází ve třetihorní vulkanoklastika bazaltových hornin a jižní cíp území zasahuje až do malé oblasti olivinických bazaltů, jejichž jádro se nachází pod Střezovem. V geomorfologickém členění Česka leží lokalita v Mostecké pánvi, konkrétně v podcelku Chomutovsko-teplická pánev a okrsku Březenská pánev.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99ezovsk%C3%A1_rokle

PP Střezovská rokle 2014-04-17

https://cs.wikipedia.org