Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kamenné moře nad Odrou
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
22.8.2022

Kamenné moře nad Odrou je největší kamenné moře na území celého pohoří Nízký Jeseník vzniklé přirozenou erozí (mrazovým zvětráváním vrcholových drobových skalek). Veřejnosti není místo příliš známé, protože se nachází na okrajovém území vojenského újezdu Libavá s povoleným vstupem jen v několika dnech v týdnu. Kamenné moře se nachází na svahu nad levým břehem řeky Odry (nad pravoúhlým ohybem řeky vyvolaným geologickým zlomem) nedaleko od soutoku Odry s Tichým potokem v Oderských vrších. Místo se nachází jihozápadním směrem od Starých Oldřůvek (části Budišov nad Budišovkou) v okrese Olomouc v Olomouckém kraji. Kamenné moře je tvořeno malými a velkými balvany s rozměry i přes 1 metr a je místy porostlé lišejníky a mechorosty a na okrajích prorůstá lesním porostem.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A9_mo%C5%99e_nad_Odrou

Kamenné moře nad Odrou, Vojenský újezd Libavá 2

https://cs.wikipedia.org