Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Geologické varhany
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
29.8.2022

Geologicky zajímavý útvar se nachází v opuštěném vápencovém lomu u křižovatky silnic II/635 Litovel–Mladeč a odbočky na Hradečnou na katastru obce Měrotín. Jde o obnažený krasový útvar kuželového typu v počátečním stadiu vývoje, který vznikl v teplém a vlhkém tropickém podnebí třetihor. Je to jedinečný odkryv a doklad tropického krasu ve východním okraji Českého masivu na severní Moravě.

V lokalitě jsou rovněž zbytky usazenin, vzniklých místním zvětráváním, a dalších usazenin, přemístěných sem splavováním z okolí. Devonské vápence jsou zde rozčleněny do vypuklých tvarů nízkých kuželů, mezi kterými jsou vanovité, mísovité a korytovité smíšeniny, přecházející ve svislé výdutě a štěrbiny. Lokalita poskytuje důležité geologické, sedimentologické a geomorfologické doklady místní i všeobecné hodnoty.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Geologick%C3%A9_varhany

Geologické varhany

https://cs.wikipedia.org