Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Michalovy Hory
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
16.9.2022

Michalovy Hory je vesnice, část městyse Chodová Planá v okrese Tachov. Nachází se asi 4 km na východ od Chodové Plané. Roku 1506 se připomíná hornická osada Michaelsberg, která byla povýšena roku 1593 na horní městečko a roku 1853 na město. Název pochází od kaple sv. Michaela archanděla. Z roku 1437 pochází první zmínka o hornickém revíru, který Zikmund Lucemburský udělil Kašparu Šlikovi. Dolovalo se stříbro, jako vedlejší rudy zlato, antimon a další přibližně ve 20 dolech. K poklesu těžby došlo po odchodu protestantských německých horníků po bitvě na Bílé hoře. V 17. století se v okolí lámal vápenec. K ukončení hornické činnosti došlo v první polovině 19. století. K dalšímu odsunu německých obyvatel došlo po roce 1945 a od 60. let docházelo k demolici opuštěných domů, většina stávajících domů je využívána pro rekreační účely.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Michalovy_Hory

Chodová Planá, Michalovy Hory, north part

https://cs.wikipedia.org