Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Na Stříbrné
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
14.11.2022

Lokalita je pozoruhodná také pestrým geologickým podložím, zastoupeny jsou např. dolomitický mramor (metamorfovaný vápenec až dolomit), pararula, amfibolit a granit. Mramor byl v severozápadní části nynějšího chráněného území těžen v 19. století.

Polymetalické ložisko Malovidy (kontaktně metasomatická geneze) bylo dobýváno v minulosti, těženy byly barevné kovy (galenit, sfalerit, tetraedrit). V širší oblasti chráněného území se v minulosti též těžilo stříbro.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%A9

Na Stribrne

https://cs.wikipedia.org