Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jemnice
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
26.3.2023

Jemnice (německy Jamnitz) je městem na jihozápadě Moravy ležícím v okrese Třebíč v Kraji Vysočina, jihozápadně od města Třebíče. Nadmořská výška obce je 470 metrů nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice. Žije zde přibližně 4 000 obyvatel. První zmínky o Jemnici jsou již z roku 1227. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Název města Jemnice (ve středověkých pramenech Jamnic, Gemeniz, Gemnyc, Jamnice) poukazuje na jeho hornickou tradici. Původní podoba jména byla Jamníci a bylo to pojmenování obyvatel, kteří pracovali v jámě, tj. v dole. Hlásková změna a > e v první slabice byla pravidelná. Původ pomístního jména „jáma“ najdeme v zaniklém německém apelativu „Gruba“ (z něm. Grube = jáma). Zatímco v historických pramenech uváděná těžba zlata je v Jemnici založena pouze na falzu, stříbro se u Jemnice skutečně dolovalo a starší románská osada Podolí s kostelem zasvěceným sv. Jakubu, tehdejšímu patronu havířů, bývala hornickou osadou.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jemnice

Jemnice, nám. Svobody (2017-07-27; 04)

https://cs.wikipedia.org