Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Prokopský lom
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
1.4.2023

Prokopský lom (někdy nazývaný též velký Prokopský lom) se nacházel v Prokopském údolí v místě, kde je dnes (2021) vojenský objekt v Prokopském údolí a v jeho bezprostředním okolí. Lom rozděloval přírodní park Prokopské a Dalejské údolí na západní a východní část, přičemž odkrýval geologicky a paleontologicky velmi zajímavý průřez vrstvami usazenin devonu.

Při pohledu ze silničky vedoucí Prokopským údolím v místě vstupu do vojenského objektu dominuje pohledu téměř kolmá, nepřehlédnutelná skalní stěna, která se vypíná vpravo nad vchodovým objektem. Na jejím vrcholu stál kdysi kostelík svatého Prokopa. Již v roce 1931 navrhli tehdejší geologové Ministerstvu školství a národní osvěty ochranu této jedinečné stěny...

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prokopsk%C3%BD_lom

Velky Prokopsky Lom BW

https://cs.wikipedia.org