Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Čertova skála (přírodní rezervace)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
17.4.2023

Čertova skála je přírodní rezervace nacházející se v okrese Rakovník na levém břehu Berounky a je součástí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Přírodní rezervace vznikla proto, že zde byl objeven masivní odkryv spilitových polštářových láv, jejichž původ sahá až do období českých starohor, a dále pak zejména z důvodu výskytu teplomilných rostlinných společenstev skal a stepí.

Čertova skála se nachází na katastrálním území Hracholusky nad Berounkou na levém břehu řeky Berounky mezi Týřovicemi (přibližně 2 km severozápadně směrem od Čertovy skály) a Nezabudicemi, 4 km severovýchodně od Skryjí a 10 km jihozápadně od Křivoklátu v okrese Rakovník. Přístup je možný ze silnice, která vede přímo podél řeky Berounky a dále i na vrchol, kde se nachází vyhlídka s výhledem do okolí přírodní rezervace.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certova_sk%C3%A1la_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Certova skala 1

https://cs.wikipedia.org