Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Rovninské balvany
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
18.4.2023

Rovninské balvany sú prírodná pamiatka v štatutárnom meste Ostrave v areáli výstaviska Černá louka neďaleko mestského centra vyhlásená v roku 1964. Pozostáva zo súboru desiatich bludných balvanov odkrytých v pieskovni v Hlučíne-Rovninách v roku 1958, po svojom objave znovu zahádzaných a znovu odkrytých pri rekultivačných prácach o šesť rokov neskôr. Svedčí o rozsahu zaľadnenia kontinentálnym ľadovcom v sálskom období na území Ostravska. Z miesta nálezu boli balvany na svoje terajšie miesto premiestnené v roku 1964.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Rovninsk%C3%A9_balvany

Ostrava03 Rovninske balvany

https://sk.wikipedia.org