Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Nezabudické skály
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
21.4.2023

Přírodní rezervace Nezabudické skály byla vyhlášena roku 1988. Nachází se na levém břehu řeky Berounky, zhruba kilometr severně od obce Branov. Důvodem ochrany jsou skalnaté svahy, velmi bohatá lokalita plazů. Jde o hluboký svah na levém břehu řeky Berounky. V lokalitě žije sedm ze třinácti druhů plazů známých v ČR.

Teplomilná společenstva skalních stepí, lesostepí a hájů na podkladu algonkických břidlic s bohatým výskytem reliktních druhů květeny a zvířeny. Cenné jsou zejména bohaté populace plazů a ještěrů, které jsou jinak mimořádně vzácné, s omezeným výskytem v ČR.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nezabudick%C3%A9_sk%C3%A1ly

Viac: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1087

Nezabudické skály

https://cs.wikipedia.org