Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Karvanice
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
2.6.2023

Karvanice je přírodní rezervace v Písecké pahorkatině 4,5 km severně od Hluboké nad Vltavou a asi 3,5 kilometru jižně od Purkarce. Nachází se nad západním břehem Hněvkovické nádrže v nadmořské výšce 380–450 metrů. Přírodní rezervace a její ochranné pásmo je v katastrálním území Hluboká nad Vltavou. Rezervace, která se rozkládá na ploše 14,17 ha, byla vyhlášena v roce 1996.

Předmětem ochrany je komplex lipových a habrových doubrav a suťového lesa s četnými druhy ptáků a hmyzu. V rezervaci se nachází i několik skal s převisy, které slouží jako horolezecký terén (27 popsaných výstupů), ovšem po napuštění Hněvkovické nádrže je část pod vodou. Strmé, k východu orientované svahy jsou rozbrázděné několika příčnými roklemi. Skalní útvary jsou modelovány říční erozí a periglaciálním zvětráváním. Horninovým podložím je biotit-muskovitická žula s turmalínem, v jižní části též biotitická a sillimanit-biotitická pararula moldanubika.

Dne 22. června 2020 na severním okraji přírodní rezervace byla oficiálně otevřena první část zajištěné cesty, označené jako Ferrata Hluboká. Její část A je dlouhá 150 metrů, druhá část B má délku 400 metrů a je podstatně obtížnější. Na pravém břehu Vltavy naproti rezervaci Karvanice se nachází třetí část C Ferraty Hluboká.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karvanice

Kveten pr karvanice 20

https://cs.wikipedia.org