Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Havlíčkův Brod
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
15.8.2023

Havlíčkův Brod (do roku 1945 Německý Brod, německy Deutschbrod, lidově Havlbrod) je město ve stejnojmenném okrese, v Kraji Vysočina, na řece Sázavě. Jde o významný dopravní uzel ležící zhruba uprostřed České republiky. Žije zde přibližně 23 tisíc obyvatel.

Původně zde stála hornická osada u brodu přes Sázavu. Nejdříve to byl Smilův Brod podle zakladatele Smila z Lichtenburka, o kterém existují nejstarší zmínky kolem roku 1234. Nejstarší zmínka o vlastním městě pochází ale z listiny datované k 26. říjnu 1256, ve které se řeší spor brodského plebána s vilémovským klášterem. Král Přemysl Otakar II. si dělal nároky na území kolem Brodu, které považoval za královskou půdu, protože se tady dolovala stříbrná ruda. Dostal se do vážných sporů se Smilem, po kterých ale velká část pozemků připadla králi.

V roce 1274 byla osada povýšena na město a ke konci 13. století město obehnáno hradbami. Později se dle německých horníků nazýval Německý Brod. Město se jmenovalo Německý Brod až do roku 1945.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod

Nejstarší známé vyobrazení Havlíčkova Brodu (kol. 1690)

https://cs.wikipedia.org