Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

PL - Głuchołazy
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.11.2023

Ziegenhals neboli dnešní Hlucholazy vzniklo na počátku 13. století v rámci kolonizační akce prováděné vratislavským biskupem Vavřincem Dolivetou. První písemná zmínka pochází z roku 1249. Počátky města jsou stejně jako v případě sousedního Cukmantlu (Zlatých Hor) úzce spjaty s těžbou zlata, které bylo možné dobývat v tzv. měkkých (povrchových) dolech a také metodou rýžování ze zdejších řek včetně Bělé. Vrcholu svého hospodářského rozkvětu dosáhlo v 15. a 16. století, vedle zlata se tehdy získávaly i další rudy, například železo, olovo, stříbro či měď, a rozvíjela se i podpovrchová těžba, čehož důkazem je například šestikilometrová Tříkrálová štola vyražená kolem roku 1550. V 17. století došlo k postupnému útlumu báňské činnosti.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlucholazy

Panorama Głuchołaz Friedrich Bernhard Werner

https://cs.wikipedia.org