Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

PL - Kowary
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
16.11.2023

Kowary leží na úpatí Krkonoš a Janovického rudohoří, v jihovýchodní části Jelenohorské kotliny. Městem protéká potok Jedlica. Katastr obce má různorodý reliéf (420 – 1280 m n. m.), což značí rozmanité klimatické podmínky. Na jihozápadě katastru obec hraničí s Českou republikou. Hranice vede průsmykem Okraj přes Kowarský hřbet na horu Tabule (polsky Skalny Stół). Kowary leží na trase Sudetské větve Svatojakubské poutní cesty (polsky Sudecka Droga św. Jakuba).

Vznik města Kowary se datuje k roku 1158, přičemž městská práva Kowary získaly v roce 1513. Vznik a rozvoj města Kowary souvisí především s těžbou železné rudy a kovářstvím. V roce 1148 byla na svahu hory Rudnik objevena přítomnost železné rudy. V roce 1158 vydal kníže Boleslav IV. Kadeřavý nařízení, díky kterému započala těžba rudy z této hory. V září 1513 král český a uherský Vladislav Jagellonský předal Kowarům městská práva. Ke konci 16. století bylo město hlavním centrem pro výrobu střelných zbraní. V důsledku prusko – rakouských (slezských) válek bylo město Kowary začleněno do Pruska. V roce 1945 bylo město začleněno do Polska, přičemž německé obyvatelstvo bylo vysídleno. Po druhé světové válce se ve městě těžila uranová ruda, zpracovávaná v Průmyslovém závodu R-1, a byla rozvíjena textilní výroba, zejména výroba koberců.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kowary

Kowary, ul. 1. Maja

https://cs.wikipedia.org