Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Bílý kámen (Strážná)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
22.2.2024

Bílý kámen je slepencová skála, bývalý malý lom, vyhlídka a v minulosti populární cíl výletů, který se nachází ve svahu jihozápadně pod vrcholem Strážná, severovýchodně od obce Mrsklesy, ve vojenském újezdu Libavá v Oderských vrších (subprovincie pohoří Nízký Jeseník) v okrese Olomouc v Olomouckém kraji. Protože místo se nachází ve vojenském prostoru, tak je, bez povolení vojenského újezdu Libavá, nepřístupné.

Bílý kámen je skalisko z slepence, které se nachází v prudké stráni kopce Strážná. Nachází se v nejvyšším místě starého lomu, kde těžili kámen převážně obyvatelé z nedalekých zaniklých německých obcí Jestřabí a Varhošť. Místo je obestřeno několika variantami pověsti o zlém čertu, chudém hospodáři a otci rodiny a jeho chytré manželce, která přetřením černého kamene na bílý, zachránila muži jeho duši před peklem. Čert totiž nepoznal skálu natřenou na bílo. Bílý kámen a sedlo pod Strážnou se stalo v minulosti cílem výletů obyvatel z okolních německých obcí a blízké Hané. Skála byla pravidelně natírána vápnem a později bílou barvou a proto byla dobře viditelná. Po vzniku vojenského prostoru již od 50. let 20. století nebylo možno místo navštívit. Situace se změnila až v roce 1994, kdy díky pochopení tehdejšího velitele vojenského újezdu Libavá pplk. Janíčka a správce vojenského Újezdu Libavá pplk. Valoviče a zájmu dalších lidí, bylo umožněno navštěvování civilnímu obyvatelstvu v rámci cyklo-turistické akce Bílý kámen. Akce Bílý kámen, která byla spojena také s návštěvou jiných míst vojenského prostoru, se pak každoročně (mimo období covidové pandemie v roce 2020) periodicky opakovala.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_k%C3%A1men_(Str%C3%A1%C5%BEn%C3%A1)

Bílý kámen, Strážná, vojenský újezd Libavá 2

https://cs.wikipedia.org