Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Stříbro (okres Tachov)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
8.3.2024

Stříbro (německy Mies) je město v okrese Tachov v Plzeňském kraji, 27 km západně od Plzně, na řece Mži, od níž je odvozen německý název města. Žije zde přibližně 8 000 obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Kronikář Václav Hájek z Libočan v Kronice české uvádí, že město Stříbro založil roku 1131 český kníže Soběslav I. Jedná se o zprávu nepodloženou, i když ve sgrafitu na průčelí radnice je tato událost zobrazena. Stříbro je poprvé připomínáno jako hornická osada roku 1183. Základy k budoucímu městu položil roku 1240 Václav I. v místě starší osady na strmé skále nad řekou Mží. Na základě polohy na ostrožně a nálezů keramiky ze střední a mladší doby hradištní se předpokládá, že v místech historického jádra stávalo raně středověké hradiště.

Roku 1253 byl ve městě založen minoritský klášter pány ze Švamberka. Těžba stříbra vedla k rychlému rozvoji sídla, které Přemysl Otakar II. v roce 1263 povýšil na město a opatřil je značnými privilegii, která městu potvrdili i další panovníci. Před husitskými válkami patřilo Stříbro ke čtyřem největším městům v Plzeňském kraji.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro_(okres_Tachov)

Stříbro radnice červen 2022 (3)

https://cs.wikipedia.org