Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - České muzeum stříbra
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
8.4.2024

České muzeum stříbra je muzeum s převažující tematikou stříbra nacházející se ve městě Kutná Hora. Jeho sídlem je místní památka Hrádek (Barborská 28), další expozice jsou umístěné i v jiných objektech ve městě.

Muzeum v Hrádku sídlí od poloviny 20. století. Jedná se o pokračovatele a právního nástupce muzejního a archeologického spolku Wocel, založeného v roce 1877 s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné artefakty, dokumenty a památky kutnohorského regionu. Hlavním specifikem je tedy výzkumná, sbírkotvorná a expoziční činnost zaměřená na hornictví, hutnictví, mincovnictví, stříbro a historii královského horního města Kutná Hora.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_muzeum_st%C5%99%C3%ADbra

Hrádek-průčelí

https://cs.wikipedia.org