Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Syenitové skály u Pocoucova
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
8.5.2024

Syenitové skály u Pocoucova jsou přírodní památka poblíž obce Třebíč v okrese Třebíč v nadmořské výšce 440–466 metrů. Oblast spravuje Krajský úřad Kraje Vysočina. Důvodem ochrany je ukázka rozpadu syenitu. Konkrétně se jedná o horniny tzv. třebíčského masivu. Skalní útvary vznikly působením několika faktorů. Prvním z nich bylo primární rozpukání horninového masivu, které zvnějšku omezilo jednotlivé bloky. V terciéru docházelo v oblasti k poměrně intenzivnímu zvětrávání, které vedlo k zaoblování původně ostrohranných bloků. Posledním faktorem, který umožnil obnažení útvarů, bylo mrazové zvětrávání v průběhu pozdního kvartéru. Podobným procesem vznikly i na Třebíčsku poměrně hojně se vyskytující jednotlivé balvany, které bývají někdy mylně považovány za eratické balvany (balvany dovlečené ledovcem).

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Syenitov%C3%A9_sk%C3%A1ly_u_Pocoucova

Overview of natural monument Syenitové skály u Pocoucova near Pocoucov, Třebíč, Třebíč District

https://cs.wikipedia.org