Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Žulový vrch
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
25.5.2024

Žulový vrch (německy Hoher Berg) je kopec v jihozápadním cípu Jizerských hor, vysoký 743 m n. m. Tyčí se severovýchodně nad Libercem, mezi městskými částmi Ruprechtice, Starý Harcov a Rudolfov. Na vrcholu stojí od roku 2008 stožár

Těžba žuly

Související informace naleznete také v článku Liberecká žula. Na svazích Žulového vrchu se od začátku 20. století těží kvalitní liberecká žula. Dříve bylo dobývání suroviny realizováno ve více menších lomech, dnes je těžba soustředěna pouze do kamenolomu Ruprechtice na západním svahu. V něm se nachází tři lomová pracoviště, pojmenované Lednice, Wagner I a Wagner II. Také se tu nachází opuštěné lomy, třeba Zatopený lom nebo Starý lom, po kterých dostal kopec svůj název, vyskytovalo se zde hodně různých lomů, v níž se těžila žula.

Hornina je hrubozrnná až velkozrnná. Výjimečnost této žuly je v tom, že má porfyrickou strukturou a růžovou barvou daných vyrostlic ortoklasu. Z obsažených tmavých minerálů dominuje biotit. Součástí malých částeček žuly jsou kyselé plagioklasy, které vytvážejí výrazný kontrast tmavého biotitu. Nachází se s řídce se vyskytujícím, ale pravidelným rozpukáním, takže ji lze získávat i v objemných blocích. Využívá se proto jako sochařský nebo dekorativní materiál. Byla použita například na obklady ve stanicích pražského metra, na kašnu v Mariánských Lázních, na dlažbu u pražského Národního divadla, na podezdívku již zbořeného Stalinova pomníku nebo na pomník Jana Žižky z Trocnova od Josefa Malejovského, který stojí od roku 1960 u Trocnova poblíž Borovan.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDulov%C3%BD_vrch

Ruprechtice (Liberec XIV) - pohled na Žulový vrch (743 m) z křižovatky ulic U Koupaliště a Přírodní

https://cs.wikipedia.org