Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy
zdroj: https://www.spaniadolina.sk
pridané:
16.2.2023

Kedy: 11. 2. 2023 10:30
Kde: Špania Dolina

Vinšovanie po domoch, vinšovanie na námestí, ochutnávka fašiangových dobrôt.

Viac: https://www.spaniadolina.sk/podujatia/kalendar-akcii/fasiangy-fasiangy-fasiangove-casy-176_193sk.html

https://www.spaniadolina.sk