Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Traditional sulfur mining at Ijen Volcano
zdroj: https://commons.wikimedia.org
pridané:
14.5.2023

Tradičná ažba síry na sopke Ijen, Východná Jáva, Indonézia. Tento obrázok ukazuje nebezpečné a drsné podmienky, ktorým baníci čelia, vrátane toxického dymu a vysokých prepadov, ako aj nedostatok ochranných prostriedkov. Rúry, nad ktorými stoja, slúžia na vedenie sírových pár a ich kondenzáciu, čím užahčujú (teda aspoň relatívne) výrobu. To, čo vyzerá ako oblaky alebo para, sú v skutočnosti vysoko koncentrované plyny sírovodíka a oxidu siričitého.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bergelut_dengan_asap_nan_beracun.jpg

Bergelut dengan asap nan beracun

https://commons.wikimedia.org