Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Unikátní nález souvku stockholmského skvrnitého kvarcitu v České republice
zdroj: https://www.osel.cz
pridané:
15.5.2023

V glaciální oblasti České Republiky zasažené v pleistocénu kontinentálními zaledněními se nacházejí souvky severských hornin. Podle četnosti výskytu se rozlišují...

Viac: https://www.osel.cz/12854-unikatni-nalez-souvku-stockholmskeho-skvrniteho-kvarcitu-v-ceske-republice.html

https://www.osel.cz