Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Piesky (Starohorské vrchy)
zdroj: sherlockminerals
pridané:
7.6.2005

Po predchádzajúcich dvoch výpravách na Pieskoch sme si všimli, že v sedielku na západnej strane leží celkom pekná hromádka šutrov vhodných na porcovanie... Neboli to nejaké bežné kamene, ale riadne kusy, preto bolo treba vypracovať novú teóriu rozbíjania týchto obrov. Kedže pred tým sme nikdy podobnú akciu nerobili, bez akýchkoľvek skúseností sme sa sami nahovorili na sizyfovskú prácu.

Na Piesky sa dostávame pešo zo Šachtičky, kde sme nechali odparkovaného tátoša. Po niekoľkoročných skúsenostiach sa nám zdá táto cesta najschodnejšia, hlavne vtedy keď treba brať plnú výbavu, počnúc veľkou puckou a čakanom. Doplnená bola o poľné lopatky, motyky, sekáče a štyri rôzne kladivá. Na lokalitu prichádzame okolo deviatej hodiny za pekného počasia, teda máme dosť času na poriadnu kopačku. Tá sa hneď rozbehla, a kedže sa Vladovi do toho od začiatku veľmi nechcelo, podujal sa to aspoň všetko dokumentovať. Najprv bolo treba očistiť balvany od prebytočnej hlušiny, ktorá ich schovávala pred zrakmi zvedavcov, ktorí by si ťažko poradili s kameňmi bez riadnych nástrojov... Začalo tradične pripekať, tak sme pozhadzovali zo seba zbytočné šatstvo a pomaly dokončievali odstránenie okolitej zeminy. Spočiatku sme si mysleli, že balvany tvoria nejaký východ žily, ktorý sa ukazoval, ale potom sa nám pozdávala skôr myšlienka, že kamene tvoria nabuldozérovanú kopu skál. Od začiatku bol cieľ nájsť chalkofylity, ktoré sa pomerne často vyskytujú v tetraedritových žilovinách aj keď len v mikroskopických rozmeroch. Zriedkavo v dutinách dosiahnu veľkosť viditeľnú voľným okom, no a potom už svojou krásou predstihnú aj iné sekundáry medi.

Naša taktika vyzerala nasledovne a v podstate sa v nezmenenej forme uplatnila aj v ďalších akciách. Najprv sa na kameni nájdu všetky možné pukliny, žilky, cez ktoré sa kameň určite rozpojí... Ak ich kameň nemá je to horšie... vtedy treba použiť veľkú pucku a sústavným búchaním donútiť kameň aby nejaké prasklinky ukázal. Potom sú na rade sekáče, čím ich je viac, tým je menšia pravdepodobnosť, že vám nejaký ostane natrvalo v skale. Sekáče alebo dláta sa zapichnú do trhliny a dynamickými nárazmi kladiva sa pomaly štrbiny zväčšujú...vytiahneme malé sekáče a použijeme veľké, ktorými rozpojovanie hornín dokončíme. Nakoniec pomocou páky krompáča sa kameň celkom rozdelí. Takto sme postupovali a zdemolovali asi tri, či štyri veľké balvany, ale bez výsledku. V horninách boli síce stopy po tetraedrite, dokonca sa tam nachádzali veľké žily, no nemali dutiny, v ktorých by stihol vykryštalizovať nejaký sekundár.  Postupovali sme dosť pomaly, pretože rozpojené kusy bolo treba formátovať na menšie a menšie a to bola riadna otrava. V tejto časti Pieskov zberatelia robia so šutrami riadnu paseku, kedže sa tu nachádzajú chalkofylity... ale zatiaľ som odtiaľto veľmi kvalitné vzorky nevidel. Skôr sú to len tenko šupinkovité mini kryštály, ktoré dotvárajú dojem perleťového lesku a zďaleka sa nevyrovnajú tým z iných častí Pieskov. Ale čert nikdy nespí, preto sme sa aj my podujali preskúmať túto parcelu, pričom sme sa utvrdili v názore, že viac času sem už nevenujeme.

Neskrývali sme sklamanie, ale tak to už býva...po namáhavom dni sme si domov nepriniesli žiaden minerál a skoro sme prišli aj o jeden sekáč, ktorý sa zapotrošil v prachu, no po hodine hľadania sme ho našli. Aj takto môže vyzerať akcia Sherlock teamu...

sherlockminerals