Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Výprava do Novoveskej Huty a Henclovej
zdroj:
Amavet klub 885 Ametyst Košice
pridané:
8.6.2005

Okolie Novoveskej Huty bola už oddávna známou ťažbou medi a medených rúd. Z archeologických nálezov z okolia  je zrejmé, že tu medená ruda sa získavala už v praveku. Spišská Nová Ves už r.1271 dostala banské privilégia. V r. 1380 bolo povýšené na  slobodné kráľovské mesto. Predpokladá sa, že do r. 1868 bolo vyťažených asi 550 tisíc ton medenej rudy. V súčasnej dobe sú tieto ložiská opustené. Od 19. storočia sa v okolí Novoveskej Huty ťaží až do dnešných čias sadrovec. Pozostatky z tejto bohatej banskej činnosti sú roztrúsené po celom okolí. Staré šachty, mnohé haldy, ktoré ešte stále skrývajú tieto rudy a zaujímavé minerály, na haldách sa po čase vytvorili mnohé zaujímavé sekundárne minerály medi, ako sú malachit, azurit, brochantit, chalkofylit, chryzokol, tirolit, ......  Tak tieto haldy a minerály sa stali cieľom našej májovej expedície z Mineralogického klubu AMAVET pri VSM v Košiciach. Akcie sa zúčastnili štyria členovia z AMAVET klubu, viedol ju Jano Holečko. Akcie sa taktiež zúčastnil učiteľ z geologickej fakulty TU Košice, p. Marián Košúth a taktiež geológ zo Spišskej Novej Vsi p. Ľudovít Dojčanský, ktorý ako skúsený domáci zberateľ a dobrý znalec okolia nás sprevádzal po týchto lokalitách.

V sobotu ráno 14.6. o 7.00 sa všetci účastníci stretli na Mieri v Košiciach. Marián, Jano, Miro /a Maťo / došli načas ale Lukáš, ktorý mal prísť tiež, neprichádzal. Čakali sme skoro pol hodinku a nakoniec Marián vytiahol mobil a zavolali sme mu. Že vraj je chorý. No mohol to aspoň povedať. Tak sme vyrazili s polhodinovým meškaním. Cestovali sme autom. Takéto výpravy sú skoro nemožné iným spôsobom dopravy, ak naraz chceme navštíviť viac miest, pri dnešnej frekvencii verejných dopravných prostriedkov by sme sa napr. do Henclovej vôbec nedostali. Okolo deviatej sme boli v Spišskej a p. Dojčanský nás už netrpezlivo čakal. On a Marián Košút šli jeho autom do Novoveskej Huty do divokých dolín, až po miesto, kde nás zastavil zákaz vjazdu. Zaparkovali sme autá a najprv v doline Holubnice a asi hodinku cesty sme stúpali hore dolinou k halde pri Vojtechovej osade.

Tu sme začali prekopávať a roztĺkávať kamenie. Mnohé sa zelenali a modrali minerálmi medi. Sem tam sa objavili na prasklinkách aj hľadané tirolity a chryzokol. Každý z nás našiel pár pokladov do svojej zbierky. Avšak tieto minerály vyžadujú výbornú znalosť pri určovaní. Niektoré sa dajú rozoznať len podľa tvaru kryštálikov pod mikroskopom.

Poobede sme zišli do dediny a sme sa zastavili na halde Horná Bartolomej.Tu sme našli okrem tirolotov aj pekné malachity a azurity, taktiež pár kamienkov s langitmi, brochatitmi a chalkofilitom. Vyžadovalo to však vytrvalosť a poctivú prácu pri kopaní. V podvečer sme zašli do Hnilčíka, do osady Ráztoky, kde sme sa ubytovali na chatke nášho priateľa. Chvíľku sme sa dobíjali dnu, lebo kľúčik nesedel. Všetci susedia nám pomáhali. Nakoniec zámok podvolil a mohli sme si uvariť večeru a zaľahnúť po celodennej námahe. Marián dlho do noci pospevoval s gitarou trampské pesničky.

Ráno 15.6. sme si pozreli v okolí Ráztok niekoľko haldičiek. Našli sme pár pekných hematitov – spekularity. Jano dokonca jeden mohutný, asi 15 kg-ový balvan spekularitu.  O deviatej sme už zišli do Hnilčíka, kde nás už čakal pán Dojčanský so svojim autom. Tentoraz nás zaviedol do Henclovej, kde sme zaparkovali pri kostolíku v Tichej Vode. Už z 13. storočia sú zachované dokumenty o ťažbe Au a Ag rúd z tohto okolia. Neskôr sa ťažba preorientovala na medené rudy. Táto činnosť trvala až do r. 1940, keď bola banícka činnosť v celom okolí zastavená. Je tu známich vyše 30 štôlní, najviac na žilách Pater Noster. K haldám týchto žíl smerovali aj naše kroky. Začalo poprchávať, ale našťastie nie dlho. Už cestou sme roztlkávali kremene a ako úlovky sme ponachádzali drobné ihličky v nich, čo tvorili veľmi zriedkavé a vzácne minerály  kobelitu a bismutu.

Na halde nám pán Dojčanský ukázal miesta, kde sme začali kopať. Asi v polmetrovej hĺlbke to začalo zelenať sa po mineráloch medi. Avšak bola to nebezpečná činnosť, lebo halda bola strmá a niekoľko krát sa zosunula do našich výkopov. Mohli sme začať znova. Našťastie sa nikomu nič nestalo.  Dole nám náš sprievodca pripravil pár darčekov zo svojej zbierky, niekoľko pekných drúzičiek, aké sme nenašli. Taktiež mi mechal krabičku achátov z Kvetnice na prebrúsenie. Boli sme radi, že sa s nami vybral na takúto akciu a ukázal nám miesta, za ktorými sa skrývali niekoľkoročné skúsenosti zberateľskej činnosti. Rozlúčili sme sa a vybrali sme sa domov do Košíc, cez Gelnici a Košickú Belú. Okolo siedmej sme došli domov.Ruksaky nám oťaželi kamienkami, zbierky sa rozšírili o vzácne kusy. Avšak najcennejšie sú získané skúsenosti, dobrá kamarátska atmosféra a nálada na celej výprave a dobrý pocit z úspešnej akcie.

Amavet klub 885 Ametyst Košice