Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Poniky - Farbište
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
19.7.2005

Z Banskej Bystrice vyrážame ráno vláčikom smer Brezno. Ešte sme sa poriadne ani neusadili a už je tu zastávka v Slovenskej Ľupči. Rýchlo vystupujeme. Je skoré popoludnie. Nad nami sa do výšky šplhá Ľupčiansky zámok, ktorý je dominantou kraja pod Panským dielom. Hoci cieľ nášho výletu - Farbište je dobre prístupný z Poník, zvolili sme menej tradičnú trasu z Ľupče. Po mostíku prekračujeme Hron a cestičkou ho sledujeme asi dva kilometre na západ, smerom k Bystrici. Po polhodinke chôdze cesta prudko odbočuje na juh k asi 5 kilometrov vzdialenému Farbišťu. Začíname stúpať.

  
vzorky čierneho psilomelánu a modrozeleného tirolitu z Farbišťa

Nachádzame sa teraz v komplexe tzv. Bystrickej vrchoviny, ktorá je tvorená z veľkej časti vápencami - nazývanými aj Ponický kras. V treťohorách bola celá táto oblasť silne poznačená vulkanickou činnosťou neďalekej Poľany. Preto tu neraz nachádzame zaujímavé kombinácie sopečných a usadených hornín, zbytky lávových prúdov, ale aj rôzne paleovulkanity (napr. melafýry pri Šalkovej). Aj bane na Farbišti sa nachádzali v paleovulkanitoch.

Cesta po ktorej kráčame sa s pribúdajúcimi kilometrami zhoršuje - je strmšia a čoraz rozbitejšia - takže sme radi že ideme pešo a nemusíme so sebou ťahať aj bicykle. Podľa mapy sa už blížime k cieľu. Aj podľa tvaru kopca usudzujeme, že hrebeň a vrchol Farbišťa je už neďaleko. Skutočne po chvíli sa nachádzame na nevýraznom hrebeni. Po krátkej pauze sa začíname rozhliadať.

Okolie vrcholu Farbišťa je zarastené riedkym lesíkom, miestami prechádza do krovím pozarastaných lúk. Rozdeľujeme sa a hľadáme stopy po baníčení. Asi po desiatich minútach nachádzame haldu hlušiny. Jej rozmery sú neveľké, asi 20x30 metrov. Hornina má tmavočervenú farbu a úlomky sú pomerne drobné - je dosť krehká. Skladáme ruksaky a prehľadávame povrch haldy. Po chvíli nachádzam pri jej úpätí niekoľko väčších kameňov. Začínajú sa objavovať prvé nálezy Cu - sekundárov.

Na kôpku nádejných kusov postupne pribúdajú vzorky malachitu, azuritu a predovšetkým krásne tirolity. Tirolit z Farbišťa má svetlozelenú farbu, nádherný perleťový lesk a nachádza sa v podobe vejárikovitých agregátov a kryštálikov. Na niektorých vzorkách pokrýva plochu aj niekoľko cm2.

Zaujímavé je, že nenachádzame takmer žiadne primárne nerasty. Len asi na dvoch vzorkách vidieť tenkú žilku kremeňa spolu so sideritom. Nachádzame však pomerne veľké, niekoľko centimetrové kusy celistvého čierneho psilomelánu. Vypĺňa pukliny v hornine, a vyskytuje sa samostatne alebo spolu s tirolitom.

Keďže čas už pokročil a nálezov sa nahromadila pekná kôpka, končíme zber a začíname baliť. Nevieme či sú na Farbišti ešte ďalšie haldy, čas na ďalší prieskum nám už neostáva. Pri západe slnka opúšťame našu lokalitu a schádzame tak ako sme prišli do Slovenskej Ľupče. Už po zotmení nás vláčik vysadí na stanici v Banskej Bystrici.

rs