Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Prievalec - Latiborská hoľa - Magurka
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané
28.8.2005

Na výlet do tejto zaujímavej baníckej obce priamo pod hrebeňmi Nízkych Tatier vyrážame z Liptovskej Lúžnej, kam sme sa dopravili autobusom. Asfaltkou kráčame asi 3 kilometre na východ do sedla Prievalec. Toto sedlo leží na nízkom zalesnenom hrebeni oddeľujúcom skupinu Salatína od hlavného hrebeňa. Zároveň je aj predelom medzi Lúžňanskou a Ľupčianskou dolinou.

Asi 100 metrov pred samotným sedlom vybieha doprava zvážnica. Odbočujeme na ňu a stúpame najprv mierne, neskôr strmšie k hrebeňu. V novších turistických mapách je táto zvážnica zakreslená, hoci po nej turistická značka nevedie. Je to však jeden z najpohodlnejších výstupov na hlavný hrebeň Nízkych Tatier. V prípade, že sa na Prievalec doveziete autom, je celkové prevýšenie na Latiborskú alebo Veľkú hoľu len niečo cez 500m.


Hematit - sedlo Prievalec

V nadmorskej výške asi 1200 metrov križuje zvážnicu chodník - "rajštág", ktorý údajne spájal bane na Magurke s Liptovskou Lúžnou a dolinkou Banské. Dnes ho využívajú viac lesníci a poľovníci, ale je stále pomerne dobre udržiavaný. Podložie je tvorené ružovými kremencami, podobne ako na Prašivej. Miestami vidieť niekoľko cm hrubé kremenné žilky, ktoré majú prevažne sivobielu farbu. Aj tu nachádzam po chvíli niekoľko menších vzoriek hematitu - spekularitu. Šupinky majú veľkosť niekoľko mm, hematit je sivočierny s výrazným kovovým leskom. Šťastie hľadačov nás naďalej neopúšťa a nachádzame nádherný kúsok hematitu - šupinky veľké takmer 1 cm pokrývajú plochu cca. 10x15 cm. Vzorka je naozaj veľká, ale rozbiť by ju bolo škoda, takže napriek poriadne veľkej hmotnosti ju ponesiem na hrebeň v ruksaku. Vchádzame do kosodreviny. Ružové kremence zmizli a vystriedala ich charakteristická nízkotatranská žula. Vychádzame na hrebeň. Nachádzame sa v sedle medzi Veľkou a Latiborskou hoľou. Za štvrťhodinu stojíme na vrchole Latiborskej.


Pohľad do doliny pod Zámostskou hoľou

Stredné Slovensko máme ako na dlani. Na juhu sa rozkladá mohutný masív Poľany, trocha ďalej na východ charakteristický tvar Klenovského vepra. Nízkotatranský hrebeň je dobre viditeľný od Chabenca a Skalky na východe po Prašivú. Na severe obdivujema mohutný vrchol Salatína, vzdialenejšie hrebene Veľkej a Malej Fatry. Z Latiborskej schádzame rýchlo a pokračujeme na nevýrazný vrchol Zámostskej hole. Tu pri pamätníku chvíľu oddychujeme a klesáme najprv traverzom, potom hrebeňom na poľanu Striebornica.

Nachádzame sa nad baníckou dedinkou Magurka. Oblasť medzi Ďurkovou a Latiborskou hoľou je známa antimonitovým zrudnením, ktoré sa intenzívne dobývalo hlavne v 19. storočí. Antimonit sa dobýval štôlňami, ktoré boli vysekané hlavne v bočných dolinkách severných svahov hôľ. Podrobnejší opis zrudnenia a minerálov ložiska Magurka nájdete tu. Schádzame poľanou Striebornica, potom lesom a za chvíľu sme v doline.


Ankerit - Magurka

Schádzame na dobre udržiavanú lesnú - pôvodne banskú cestu, ktorá sa vinie po vrstevnici od Magurky až po Latiborskú hoľu. Pod cestou nachádzame pomerne zachovanú haldu. Máme už málo času, takže len v rýchlosti chodíme po povrchu a hľadáme. Nachádzame veľa vzoriek Fe-dolomit-ankeritu. Na povrchu sú zäčša silne zvetrané ale po rozlomení majú charakteristickú ružovkastú farbu. Bežným minerálom je kremeň a ankerit. Prekvapilo nás, že pri prehliadke haldy sme nenašli ani jediný kúsok antimonitu. Zato nachádzame niekoľko malých ale veľmi pekných drúz kryštálov ankeritu a kalcitu. Spokojní opúšťame haldu.


Antimonit - Magurka

Po cestičke schádzame asi 10 minút k starej budove "bašovne" a od nej strmým kľukatým chodníkom pomedzi chalupy do Magurky. Známa chata na Magurke je zatvorená, takže občerstvujeme sa zo zbytkov v ruksakoch. Čaká nás ešte cesta späť do Liptovskej Lúžnej. Z Magurky odchádzame popri krásnom bielom kostolíku a po zelenej turistickej značke prichádzame k horárni Kapustisko. Odtiaľ lesnou cestou asi polhodinu stúpame do sedla Prievalec, kde sme začínali s výstupom na hrebeň. Slnko medzitým výrazne pokleslo. Za necelú trištvrte hodinu schádzame asfaltkou do Liptovskej Lúžnej na autobus.

rs