Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Malé Železné (Nízke Tatry)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
24.9.2005

Táto málo známa lokalita sa nachádza v Nízkych Tatrách, na konci Ľupčianskej doliny neďaleko oveľa známejšej lokality Magurka. Prístupná je veľmi dobre: najľahšie autom z Partizánskej Ľupče asi 13 km dolinou na rázcestie k Magurke. Nepokračovať však smerom na Magurku ale vpravo, stúpajúc k Železnému a po asi 2 km sa nachádza ústie dolinky. V ústí je väčšinou spustená závora, takže tu treba auto opustiť a ďalej pokračovať peši. Samotná baňa v Malom Železnom sa však nachádza len 500 metrov od ústia doliny. Výlet je veľmi vhodné naplánovať ako poldennú veľmi peknú cyklotrasu, dlhú asi 60km.

Zbytky starej bane sa nachádzajú niekoľko metrov nad cestou v ľavom svahu dolinky. Pri hľadaní veľmi oceníte cyklistický tachometer, ktorý pri bani ukáže takmer presne 500 m od ústia dolinky. Pozostatky štôlne sú pomerne dobre zamaskované v lese. Pri prehliadke som nenašiel stopy väčších háld ani výraznejšie črty v teréne, ktoré by svedčili o intenzívnom baníčení.

Vstup do štôlne vyzeral spola zavalený. Viditeľné sú stopy starej výdrevy, ktorá je však vo veľmi schátralom stave. Ani vhodného materiálu – kameniva nie je priveľa. Predsa som v okolí štôlne našiel niekoľko zaujímavých úlomkov, ktoré vyzerali, že sa oplatí rozbiť. Nemýlil som sa. Po chvíli sa predo mnou nachádzala pekná zbieročka minerálov.

Najčastejšie minerály ložiska:

Kremeň: ako na väčšine podobných nálezísk je biely, sivobiely, miestami takmer číry. Kryštály sú zriedkavé, predsa len som však v dutinkách bieleho kremeňa našiel niekoľko. Veľkosť do 5 mm.

Antimonit: hlavný nerast zrudnenia. Vzorky, ktoré som pri bani objavil obsahovali svetlosivý antimonit s nádherným kovovým leskom. Vytvára malé hrudky, alebo je rozptýlený v kremeni. Niekedy sa vyskytuje spolu s pyritom. Tunajšie antimonity nie sú také masívne ako z Magurky.

Pyrit: svetložltý, vyskytuje sa spoločne s antimonitom a kremeňom, najčastejšie zrnitý, často s nábehovými farbami. Zhluky sú veľké niekoľko mm.

Tetraedrit: pomerne zriedkavý minerál, sivočierne zhluky, max. do veľkosti 1 cm v kremeni, niekedy spolu s malachitom. Na štiepnej ploche kovový lesk, zrnitý.

Hematit: pomerne častý minerál, sivý alebo sivočierny, šupinkovitý odroda spekularit, niekedy červenkastý. Vyskytuje sa v kremeni často spolu s limonitom. Niektoré šupinky bývajú veľmi pekné, veľkosť až do 1,5 cm.

Molybdenit: ložisko je známe makroskopickými výskytmi molybdenitu. Vyskytuje sa v granitoch a pegmatitoch ako svetlosivé, kovovolesklé šupinky, niekedy zhluky. Max. veľkosť zhlukov, ktoré som na ložisku našiel bola do 4 mm.

Ankerit: vyskytuje sa samostatne alebo s kalcitom, či kremeňom. Má žltkasto – hnedú farbu a sklený lesk. Na povrchu býva zvetraný, limonit vytvára na ňom tenký hnedočervený povlak. Veľmi zriedkavo v dutinkách vytvára malé klencové kryštáliky.

Kalcit: zriedkavejší minerál, spolu s ankeritom alebo kremeňom, biely, občas aj niekoľko cm štiepne plochy, kryštáliky som nenašiel.

Limonit: bežný sekundárny minerál, hnedočervené povlaky na ankerite, niekedy aj samostatný v kremeni, zemitý, zriedkavejšie kusový.

Malachit: zriedkavý sekundárny minerál, našiel som dve vzorky spolu s tetraedritom, drobný výskyt v kremennej žilke, na plôške asi 5x5 mm. Zelený, práškovitý.


Antimonitovo - pyritová žilovina


Hematit - spekularit

rs